Mini słowniczek wody w akwarium

Każdy, kto chce osiągnąć sukces w hodowli tropikalnych ryb musi zrozumieć podstawowy skład chemiczny wody. Pomoże to naszym podopiecznym nie tylko przetrwać, ale i zdrowo się rozwijać!
Zaleca się aby wyposażyć się w dobry zestaw testów do wody w akwarium. Musimy mieć zestaw, który pozwoli nam przebadać wodę z poniższego zakresu:

• Amoniak
• Azotyny
• Azotany
• pH
• Twardość wody
• Chlor / Chloramina

Definicje

 

Bakterie tlenowe

Są to bakterie którym potrzebny jest do życia tlen atmosferyczny, oddycha w podobny sposób jak rośliny zielone. Bakterie te rozkładają za pomocą enzymów i utleniają kosztem tlenu atmosferycznego różne związki organiczne występujące w ich komórkach. Wyzwoloną podczas tego procesu energię zużywają na swoje potrzeby życiowe. W wyniku tego rodzaju oddychania powstają z substancji organicznych proste związki nieorganiczne.

Bakterie beztlenowe

Oddychanie tych bakterii polega na rozkładzie, za pomocą enzymów, różnych związków organicznych, ale bez udziału tlenu z powietrza. Ten drugi sposób oddychania nazywa się oddychaniem beztlenowym lub fermentacją.

Amoniak

Ten środek chemiczny jest wynikiem odpadów rozkładających się ryb i roślin w akwarium. Amoniak jest głównym zabójcą tropikalnych ryb. Nowe założone zbiorniki, przechodzą cykl azotowy. Idealne stężenie amoniaku w akwarium wynosi 0 ppm.

Chloramina

Chloramina jest to połączenie chloru i amoniaku. Jest silniejszy niż chlor środek dezynfekujący i jest używany w miejscach, gdzie ten silny środek dezynfekujący jest potrzebny np w wodzie silnie skażonej. Podobnie jak chlor, należy wyeliminować go z wody z kranu przed dodaniem do akwarium tropikalnych ryb.

Chlor

Ten związek chemiczny jest w dodawany do większości wody z kranu i jest używany do zabijania szkodliwych bakterii w wodzie pitnej. Chlor musi zostać usunięty przed wlaniem wody do akwarium, w innym przypadku może doprowadzić do zgonów ryb.

Miedź

Ten ciężki metal może znajdować się w z wodzie z kranu, jeśli w naszej instalacji są starsze rur. Występuje również w wielu lekach opartych na miedzi. Miedź może być bardzo szkodliwa dla ryb i bezkręgowców.

Azotany

Azotyny są przetwarzane na azotany przy pomocy bakterii pożytecznych. Azotany nie są tak toksyczne, jak amoniak czy azotyny, ale są one szkodliwe i często wywołują stres u ryb jeśli występuje w akwarium w wysokich stężeniach. Jedynym sposobem na usunięcie azotanów są częściowe podmiany wody. Idealnie jeśli w naszym akwarium wartość azotanów nie przekracza 20 ppm w zbiornikach słodkowodnych , a nawet mniej w zbiornikach ze słoną wodą .

Azotyny

Amoniak jest przekształcany w azotyny przez bakterie w akwarium. Poziom azotynów wzrasta w nowych zbiornikach. Azotyny jest tak toksyczny dla ryb tropikalnych, jak amoniak, a jedynym sposobem, aby szybko zredukować ich ilość jest częsta zmiana wody. Azotyny z biegiem czasu będą przekształcane na azotany wraz ze wzrostem liczby bakterii pożytecznych w podłożu i filtrze. Idealne stężenie azotyn w akwarium powinno wynosić 0 ppm.

Cykl azotu - cykl azotowy

Cykl ten trwa zwykle od 2-8 tygodni i występuje we wszystkich nowych akwariach. Można przyspieszyć ten proces, używając materiału filtracyjnego lub żwiru ze starego zbiornika. Bakterie zawarte w starym podłożu pomogą znacznie skrócić ten cykl. Jest to cykl w którym amoniak jest przekształcany na azotyny i azotany są zmieniane w azotany

Amoniak -> azotyny -> azotany

 

pH

pH to skalą stosowaną do pomiaru kwasowości lub zasadowości wody. Przedział skali od 0 do 14 jest najbardziej kwaśny, 7 neutralny i 14 jest najbardziej zasadowy. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie wartości pH w wodzie poprzez środki chemiczne, podawanie CO2, zwiększanie twardości wody.

Fosforany

Fosforany mogą być wprowadzone do akwarium głównie z wody, roślin, żywności jak i martwych ryb. Wysoki poziom fosforanów może być przyczyną wystąpienia glonów. Istnieją na rynku produkty do usuwania fosforanów, zmniejsz ich ilość również podczas regularnych zmian wody.

Zasolenie

Jest to ilość rozpuszczonych soli w wodzie i jest mierzona przy użyciu areometru.

Twardość wody
Jest to ilość rozpuszczonych w wodzie soli, szczególnie magnezowych i wapniowych. Wyraża się ją w tzw. stopniach niemieckich (n). 1n odpowiada 10 mg CaO rozpuszczonego w 1 l wody. W akwarystyce wody ze względu na ich twardość dzielą się na:
1. Bardzo miękkie – 0 - 5n
2. Miękkie – 5,1 – 10n
3. Średnio twarde – 10,1 – 20n
4. Twarde – 20,1 – 30n
5. Bardzo twarde – powyżej 30n
Odpowiednia twardość wody szczególnie potrzebna jest przy rozmnażaniu ryb lub roślin w akwarium. Twardość wody możemy zmierzyć za pomocą specjalnych testerów dostępnych w niektórych sklepach zoologicznych.
Jeżeli twardość wody jest zbyt wysoka możemy ją zmniejszyć:
- Dodając do akwarium wodę destylowaną.
- Przefiltrowując wodę przez torf.
- Za pomocą specjalnych preparatów dostępnych na rynku akwarystycznym.
Jeżeli twardość wody jest zbyt niska możemy ją zwiększyć:
- Dodając twardszej wody.
- Przefiltrowując wodę przez materiał zawierający wapń.
- Za pomocą specjalnych preparatów dostępnych na rynku akwarystycznym.
- Dodawanie siarczanu wapnia lub magnezu (nie zalecane dla mało doświadczonych akwarystów).

Artykuł autorstwa LESZKO na potrzeby APISTO.PL.

Wszelkie kopiowanie po części lub w całości bez zgody autora zabronione

 

LogowaniePolish Czech English French German

on line

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości